Home Vechtstreek in Beweging trimlopen 2021-2022

Agenda

De VIB-Lopen bestaan uit een serie van 6 recreatieve lopen. De VIB-Loop is elke laatste zondag van de wintermaanden (oktober t/m maart).

Hieronder staan alle VIB-Lopen van dit seizoen.