Home Vechtstreek in Beweging trimlopen 2023-2024

Agenda

De VIB-Lopen bestaan uit een serie van recreatieve lopen gedurende het winterseizoen.

De VIB-Loop wordt in principe elke laatste of voorlaatste zondag van de maand georganiseerd.

Hieronder staan alle VIB-Lopen van dit seizoen.